Bestanden aanleveren

Formaat en marge:
We vragen u om aan het eindformaat een extra rand van 1mm (bij posters 3mm, bij magazines 5mm) toe te voegen.
Belangrijke informatie, tekst en afbeeldingen moeten tenminste 3mm (bij posters 5mm, bij magazines 7mm) van het eindformaat geplaatst worden.
Gelieve uw bestanden zo aan te maken dat ze met het door ons aangegeven formaat overeenkomen. Gelieve daarbij geen gebruik te maken van vouw-, snij- of andere tekens. Technisch gezien kan niet gegarandeerd worden dat op de mm nauwkeurig gevouwen of gesneden wordt. Het kan bijgevolg zijn dat de vouw of snijlijn een mm afwijkt.

Formaten:
* We accepteren bestanden in het formaat ai, ind, eps, pdf, jpg, tiff, docx. Gelieve ons geen bestanden te sturen in een ander formaat. We kunnen ook geen Mac-bestanden gebruiken.
* Uw bestanden moeten een resolutie hebben van tenminste 300dpi omdat het anders kan komen tot verlies van kwaliteit. Voor posters is een resolutie van 240dpi voldoende.
* Bij vectorgrafiekformaten moeten alle teksten in paths omgezet worden.
* Gepixelleerde afbeeldingen (gebruikte foto´s, logo´s of andere grafische elementen) moeten een resolutie hebben van tenminste 240dpi.
* Alle bestanden moeten in het CMYK-kleurschema opgeslagen worden.
* Bij bestellingen die uit verschillende bestanden bestaan (bv. voor- en achterkant), vragen we om de verschillende bestanden in hetzelfde formaat op te slaan en te voorzien van een eenduidige bestandsnaam.
* Gelieve ons bij magazines de verschillende zijden in aparte bestanden te sturen.
* We vragen eveneens om die verschillende bestanden eenduidig te benoemen, zodat ze door ons juist kunnen worden geplaatst.

Opmerkingen:
* Bij bestellingen met foutieve of ontbrekende bestanden kan het zijn dat de levertijd langer wordt!
* Herdukken, zelfs met absoluut identieke bestanden kunnen nooit
100% identiek zijn en van elkaar afwijken.
* Gelieve de bestanden enkel in de door ons aangegeven formaten door te sturen. We vragen u om de bestanden slechts in een enkel formaat door te sturen, s.v.p. niet meer bestanden op te sturen dan nodig.
* Gelieve verschillende bestellingen van elkaar gescheiden te houden
omdat het anders zou kunnen dat er tijd verloren gaat of zelfs fout gedrukt wordt. Hiervoor kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen.
* Belangrijke informatie (onder andere ook de actuele stand van de bestelling) laten we u per e-mail toekomen.

Voor een meerprijs van 10,- € (netto) controleren wij of uw bestanden de juiste resolutie hebben, in het juiste kleurschema (CMYK) opgemaakt zijn, het juiste bestandsformaat en voldoende marge hebben en of uw bestanden PDF compatibel zijn.